Vyberte stránku

O nás

Vinařství DomaineM vzniklo v roce 2015 v malém jihomoravském městě Miroslav nacházejícím se ve Znojemské vinařské podoblasti. Naší hlavní myšlenkou je tvořit zcela jedinečná vína, ve kterých se bude odrážet terroir místních vinohradů. Pracujeme s důrazem na udržitelnost. Jelikož věříme, že krajina, kterou nám zanechali naši předci, nám byla pouze propůjčena.

Klima a půda

Jak staré vinařské pořekadlo praví: Víno vzniká ve vinici. Naše vinohrady se nachází na vyhlášené viniční trati Weinperky. Leží na mírném svahu s jihovýchodní expozicí. Zdejší podloží tvoří tzv. miroslavský konglomerát, jenž vznikl tokem pradávné řeky. Skládá se z mnoha různých hornin a nerostů jako jsou břidlice, křemence, ale také z jemnějších usazenin. Místní klima je suché a teplé. Průměrná teplota zde činí 8,7 °C a průměrné roční srážky dosahují 230-300 mm. Zdejší podmínky vyhovují odrůdám jako jsou Veltlínské zelené, Müller Thurgau a Neuburské.

Práce ve vinici

Ve vinohradu hospodaříme co nejšetrněji s důrazem na ruční práci a úctu k přírodě. Důkazem stability zdejšího ekosystému je i výskyt ohroženého Sysla obecného, který v okolí není obvyklý, a který si v našich vinohradech našel svůj domov. Díky tomu nám byla udělena známka Sysli na vinici organizace ALKA Wildlife. V okolí našich vinohradů můžeme pak také najít chráněné druhy rostlin, jako jsou pryskyřník ilyrský, koniklec luční a vstavač vojenský.

Naturální vína

V našem vinařství zpracováváme pouze hrozny z vlastních vinohradů. Vybíráme tak jen ty nejlepší a nejzralejší. Produkce naturálních vín znamená souznění s přírodou, nikoliv snahu ji ovládnout. Do procesu vzniku našich vín tak zasahujeme co nejméně, abychom docílili maximální autenticity. Vína kvasí v nádobách bez využití uměle přidaných kvasinek.

 Při výrobě vína je vždy potřeba dostatek trpělivosti. Veškerá vína školíme minimálně po dobu jednoho roku v různých typech nádob, jako jsou dubové a akátové sudy, betonová vajíčka a kameninové amfory. Následně pak ještě alespoň rok odpočívají v láhvi. Vína nefiltrujeme a necháváme je sedimentovat pouze gravitací. Neztrácejí tak své aroma, a Vy tak máte jedinečnou možnost ochutnat nefiltrovaný terroir Weinperky.