Vyberte stránku

Terroir Weinperky

12 července, 2021

Co je to vlastně terroir? Označujeme tak soubor vlivů působících na výslednou kvalitu vína. Čtyřmi hlavními kategoriemi jsou podnebí a mikroklima vinice, typ půdy a podloží, topografie vinice a poslední kategorií je vše, co se do prvních třech nevejde. Do čtvrté kategorie tak patří styl práce vinaře, tradice výroby vína v dané oblasti, mikrobiologické organismy ve vinici a další.

Podnebí a mikroklima na naší vinici

Miroslav se nachází ve středu znojemské vinařské podoblasti. Zdejší podnebí je teplé a suché. Průměrná roční teplota dosahuje 8,7 °C. Roční srážky se pohybují okolo 495 mm. Díky jihovýchodní expozici svítí na naše vinohrady slunce po celý den.

Půda a podloží

Zdejší podloží tvoří tzv. miroslavský konglomerát, jenž vznikl tokem pradávné řeky před 300 miliony let. Tato řeka splavovala geologický materiál z vyšších pater svého toku. Miroslavský slepenec je tak poměrně rozmanitá směsice hornin, kterou tvoří hlavně devonské vápence, vyvřeliny z brněnského masivu a další. Jde o tvrdou horninu, což je způsobeno tím, že větší valouny jsou k sobě slepeny jemným sedimentem, z kterého za miliony let vzniklo pevné „lepidlo“.

Půda, které se nachází na jeho povrchu, je karbonátová černozem s příměsí jemného štěrku. Její pH je zásadité.

Terén

Naše vinohrady se nachází v nadmořské výšce 230 až 250 m.n.m. Mají jihovýchodní expozici s mírným sklonem, který se vzdáleností od paty vinohradu roste. Řádky jsou orientovány z východu na západ. Spon výsadby, tedy vzdálenost mezi jednotlivými řádky, je 3 metry. Širší spon zlepšuje proudění vzduchu ve vinohradu a snižuje vlhkost. Díky tomu hrozí menší výskyt houbových chorob.

Způsob obdělávání vinohradu a výroby vína

Ve vinohradu pracujeme s důrazem na ekologii, snažíme se minimalizovat množství mechanizovaných zásahů a zejména sběr, provádíme ručně. Stáří našich vinohradů se pohybuje okolo 25 let, kořenové systémy jednotlivých rostlin tak dosahují hlouběji než u mladého vinohradu.

Víno vyrábíme bez využití enologických preparátů s výjimkou malého množství oxidu siřičitého u některých vín. Kvašení probíhá spontánně bez využití ušlechtilých kvasinek. Vína nečiříme a nefiltrujeme. Díky absenci těchto technologických zásahů je podpořena jedinečnost našich vín.